Jubileum

Machar bestaat 70 jaar en dat hebben we met een groot feest gevierd op
zaterdag 16 februari 2019. We hadden een workshop dans & zang o.l.v.
Marlies Juffermans, een Turks buffet met muzikale omlijsting door Wronghel & Wei,
en ’s avonds een dansfeest o.l.v. Josta m.m.v. Orkest Mista.