Regiodans

In 2014 is Machar een regio-overleg gestart met werelddansverenigingen in de regio
Zuid-Holland-Zuid.
Het gaat om de verenigingen:
* La Popoldancantoj uit Barendrecht 
* Nuvodah uit Numansdorp (www.nuvodah.nl)

De volgende afspraken zijn gemaakt:
* Agenda’s met data van dansdagen, dansfeesten e.d. worden uitgewisseld.
* We werven bij de eigen leden voor elkaars activiteiten.
* In het nieuwe seizoen gaan we onze activiteiten op elkaar afstemmen.
* We onderzoeken of  het gezamenlijk organiseren van activiteiten wenselijk en
   haalbaar is.